Juridinis asmuo, norintis tapti Asociacijos nariu, turi pateikti šiuos dokumentus:

 

  1. laisvos formos prašymą, nurodydamas kokio valdymo organo nutarimu yra priimtas sprendimas stoti į Asociaciją ir patvirtindamas, kad yra susipažinęs su Asociacijos įstatais bei prisiimdamas įsipareigojimus juos vykdyti;

  2. nustatytos formos anketą;

  3. juridinio asmens registracijos pažymėjimą.

 

Stojamųjų įnašų, nario mokesčio dydį bei jų mokėjimo tvarką nustato Visuotinis narių susirinkimas.

 

Detalesnės informacijos prašome teirautis tel. (8 5) 279 0131 ar el.p. latia@latia.lt

 


  • Bft baneris 200x200
  • Newsletter 400x400 px
  • Tw45 ap 200x200px latia tw as fairydate eng 20190604
  • Itma 2019 banner   lithuanian apparel   textile industry association (latia)